fbpx

Pozostałe wiadomości

Odblokuj Innowacje: kluczowe strategie dla skutecznego wdrożenia Low-Code

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie, aby pozostać konkurencyjnym i utrzymać swoją pozycję w branży, organizacje muszą nieustannie dostosowywać się do zmian w otoczeniu. Jednym z potężnych narzędzi, które powstało, aby ułatwić tę adaptację jest wykorzystanie low-code do rozwoju oprogramowania. Platformy low-code, takie jak Microsoft Power Platform, pozwalają organizacjom budować aplikacje i szybko automatyzować procesy, minimalizując konieczność ręcznego kodowania. Dlatego też jest to idealne rozwiązanie do promowania innowacji i zwinnego podejścia w firmie. Trzeba jednak pamiętać, że skuteczne wdrożenie low-code w organizacji wymaga starannej analizy przygotowania kadry, procesów i technologii.

Zaczynamy: Klucz do Sukcesu

Podobnie jak w przypadku innych wdrożeń o charakterze technicznym sukces w low-code zależy od harmonijnego połączenia ludzi, procesów i technologii. Dla CIO i działów IT oznacza to przejście od roli strażników technologii do roli osób wspierających wprowadzanie innowacji biznesowych. Dlatego istotne jest zrozumienie przez te osoby obecnych modeli operacyjnych i sposobu w jaki będą one współpracować z modelem operacyjnym opartym na low-code.

Rozwijanie Kultury Innowacji

Kultura odgrywa kluczową rolę w przyjęciu nowych technologii. Aby wykorzystać pełny potencjał low-code, organizacje muszą pielęgnować kulturę elastyczności, innowacji i ciągłego doskonalenia. Należy zacząć od przyjęcia podejścia zorientowanego na wzrost. Sposób myślenia zorientowany na wzrost polega na uznaniu, że nie mamy w danym momencie wszystkich odpowiedzi, ale jesteśmy gotowi uczyć się i dostosowywać podążając drogą zmierzającą do wprowadzenia innowacji.

Kultywowanie tego podejścia zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym może przyspieszyć wdrożenie rozwiązań low-code. Wymaga to ustanowienia zasad, którymi będziemy się kierować oraz ogólnych wytycznych, zaszczepienia zaufania i wzmocnienia zespołowego podejścia oraz zachęcania do eksperymentowania i iteracyjnego rozwoju. W skrócie, organizacje muszą zacząć od małych kroków, przygotować się na konieczność częstego testowania i uczenia się na błędach, aby zminimalizować straty i maksymalizować wartość.

Wybór odpowiedniego modelu operacyjnego dla rozwoju Low-Code

Istnieją dwa główne modele operacyjne rozwoju low-code: oparte na programistach amatorach (citizen developers) oraz oparte na programistach – profesjonalistach. Aplikacje wdrażane przez programistów amatorów tworzone są przez nieposiadających technicznego przygotowania użytkowników biznesowych, którzy są w stanie samodzielnie tworzyć, wdrażać i aktualizować aplikacje. Z kolei podejścia oparte na profesjonalnych programistach wymagają zaangażowania doświadczonych ekspertów technicznych odpowiedzialnych za rozwijanie aplikacji.

Aby znaleźć właściwą równowagę między elastycznością a kontrolą, organizacje mogą zorganizować Centrum Doskonałości Low-Code (Center of Excellence – CoE) do nadzorowania aplikacji prowadzonych przez programistów amatorów. CoE zapewnia, że te aplikacje są monitorowane, zgodne i efektywne. Dodatkowo, pełni ono rolę wewnętrznego zespołu ds. wsparcia klienta, promując świadomość, rozwijając umiejętności i wspierając wdrażanie rozwiązań low-code.

Moc Połączonych Zespołów

Jednym z kluczowych korzyści low-code jest potencjał do zwiększenia współpracy między programistami amatorami, a programistami-profesjonalistami w ramach połączonych zespołów. Programiści – amatorzy skupiają się na doświadczeniach użytkownika, podczas gdy programiści – profesjonaliści wnoszą wiedzę techniczną w celu poprawy funkcjonalności, skalowalności, niezawodności i integracji. Ta współpraca w ramach jednego zespołu scrum sprzyja synergii i szybkiemu rozwojowi.

Takie podejście umożliwia przełamanie barier komunikacyjnych, przyspiesza prototypowanie i promuje iteracyjne rozwiązania.

Optymalizacja istniejących technologii

Jako część strategii wdrożenia low-code istotna jest ocena obecnego portfolio rozwiązań technologicznych i określenie, które aplikacje mogą zyskać na migracji lub rozszerzeniu o rozwiązania low-code.

Jednym z wyjątkowo skutecznych podejść jest hermetyzacja, w ramach której główne systemy, takie jak mainframe’y lub starsze systemy ERP pozostają w użyciu, podczas gdy low-code jest wykorzystywane do uproszczenia i unowocześnienia procesów z nimi związanych. To podejście redukuje koszty utrzymania i zwiększa elastyczność.

Narzędzia gwarantujące sukces

 

Wybór odpowiedniej platformy low-code ma kluczowe znaczenie. Należy rozważyć takie czynniki jak bezpieczeństwo, skalowalność, obsługa wielu urządzeń, możliwości sztucznej inteligencji, rozszerzalność poprzez interfejsy API i integrację z istniejącym stosem technologicznym. Kompleksowa platforma powinna dostarczać rozwiązanie zapewniające szerokie spectrum możliwości od tworzenia aplikacji po automatyzację procesów i narzędzia do analizy biznesowej.

Dobrym przykładem jest w tym zakresie Microsoft Power Platform: oferuje całą gamę zasobów i narzędzi, w tym Starter Kit dla CoE, aktywne wsparcie oraz rozległe szkolenia w ramach platformy Microsoft Learn. Te zasoby umożliwiają organizacjom skuteczne realizowanie ich wizji low-code.

Mocny start z właściwym wsparciem

Aktywne wsparcie i sieć partnerów Microsoft mogą dostarczyć wskazówek, ekspertyz i zasobów, aby zapewnić sukces Twojej organizacji w obszarze low-code. To pomaga w konfiguracji CoE i programu pracy w celu zapewnienia powodzenia projektu i zagwarantowania ciągłej pomoc w miarę rozwoju ścieżki dla działań związanych z low-code.

Podsumowując, low code ma potencjał do przekształcenia Twojej organizacji poprzez przyspieszanie innowacji, redukcję kosztów rozwoju i zwiększenie elastyczności. Jednak sukces wdrożenia wymaga zmiany kulturowej, właściwego modelu operacyjnego, współpracy między programistami amatorami, a programistami-profesjonalistami oraz starannej analizy istniejących technologii. Z właściwym podejściem i wsparciem low code może być potężnym narzędziem do napędzania innowacji w Twojej organizacji.

Dlaczego GO-ERP?

Jako certyfikowany, długoterminowy partner Microsoft, GO-ERP udowodnił, że pomaga swoim klientom wykorzystać moc aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics do bardziej efektywnego zarządzania codziennymi procesami i operacjami. Skontaktuj się z nami, a nasi doświadczeni specjaliści z przyjemnością podzielą się swoją wiedzą i przyspieszą cyfrową transformację Twojej firmy.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Stwórzmy przewagę, której potrzebuje Twoja firma!

contact

Send us a message