fbpx

Tvarkykite asmens duomenis pagal BDAR reikalavimus 

Jeigu jūsų įmonėje naudojama verslo valdymo sistema, joje neišvengiamai registruojami ir kaupiami klientų, darbuotojų ir kitų subjektų duomenys, kurie privalo būti tvarkomi laikantis BDAR nuostatų. Kad sklandžiai veiktų nustatytos duomenų tvarkymo procedūros, verslo valdymo sistema turi būti atitinkamai pritaikyta, atsižvelgiant ir į BDAR reikalavimus, ir į įmonės veiklos specifiką.

Sistemai Microsoft Dynamics AX pritaikytas sprendimas GO-BDAR leidžia valdyti asmens duomenis centralizuotai ir vienoje vietoje nuo duomens pripažinimo BDAR subjektu, laikymo terminų kontrolės, pakeitimų valdymo iki užkodavimo. GO-BDAR dėka subjektų duomenys yra sisteminami pagal duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, formuojamos būtinos užklausos ir automatiškai sekami fizinio asmens jautrūs duomenys.

Kurdama ir tobulindama šį sprendimą, GO-ERP bendradarbiauja su BDAR sertifikuotais konsultantais, kurie, esant poreikiui, jūsų įmonėje padės atlikti jautrių duomenų inventorizaciją, įsivertinti reikiamus duomenų tvarkymo darbus bei įdiegti BDAR reikalavimus atitinkančias veiklos taisykles. 

GO-BDAR privalumai 

 • Padeda tvarkyti duomenis pagal BDAR procedūras, jas vykdyti sklandžiai ir efektyviai.
 • Užtikrina BDAR užklausų vykdymą pagal nustatytus terminus.
 • Padeda išvengti klaidų ir minimizuoja su duomenų tvarkymu susijusias rizikas.
 • Susisteminti duomenys palengvina marketingo ir pardavimo kampanijų vykdymą bei užtikrina reikalavimus atitinkantį bendravimą su klientu.
 • Esant poreikiui, sprendimas gali būti pritaikomas pagal kiekvienos organizacijos veiklos specifiką.
 • Sukurtas bendradarbiaujant su teisininkais bei duomenų apsaugos konsultantais, todėl yra kompleksinis ir atitinka svarbiausius BDAR aspektus.

Atitinka BDAR

Efektyvesnis duomenų tvarkymas

Minimizuotos rizikos

Microsoft Dynamics AX

Sprendimo funkcijos

 • Galimybės:
  • identifikuoti subjektus, juos pažymėti, sekti ir administruoti;
  • sukonfigūruoti sistemoje veiklos įrašų registro taisykles;
  • susisteminti turimus duomenis pagal BDAR reikalavimus;
  • valdyti fizinių asmenų duomenis pagal atitinkamus duomenų rinkimo tikslus.
 • Užtikrinamos fizinių asmenų teisės pagal BDAR reikalavimus:
  • sužinoti, kaip apdorojama jo informacija;
  • pataisyti neteisingus duomenis;
  • būti pamirštam – ištrinti duomenis;
  • prieštarauti (pvz., informacijos tvarkymui ir atskleidimui rinkodaros tikslais);
  • atšaukti sutikimą;
  • dalintis duomenimis, kad jie būtų perduodami kitam teikėjui.
 • Jautrūs duomenys sistemoje laikomi įstatymo arba įmonės nustatyta tvarka.
 • Sukonfigūruotas jautrių duomenų pakeitimų sekimas pagal BDAR, galimybė nustatyti skirtingą duomenų saugojimo terminą.
 • Esant poreikiui, duomenų informacija iš verslo valdymo sistemos pateikiama ataskaitomis. Galima pateikti pakeitimų istoriją.
 • Galimybė apjungti skirtingas fizinio asmens roles AX sistemoje į vieno BDAR subjekto kortelę.
 • Integruota BDAR jautrių duomenų nuasmeninimo funkcija ir saugus testavimo aplinkos naudojimas.

Susisiekite

Send us a message