fbpx

Lokalizacijos paketas Lenkijai

Užtikrinkite sklandesnį ir patogesnį buhalterių darbą!

Lokalizavimo paketas Lenkijai, skirtas Microsoft Dynamics 365 F&SCM, būtinas ir visiškai atitinkantis Lenkijos tesinius ir kitus reikalavimus bei taisykles. Nebrangus privalomų duomenų perdavimas į mokesčių sistemas.

Pagal Lenkijos įstatymus kiekviena jos teritorijoje veikianti įmonė privalo pateikti duomenų rinkinius valstybės valdžios institucijų sistemoms. Siekdama padėti įmonėms laiku ir be klaidų atlikti šią pareigą, GO-ERP sukūrė Lenkijai skirtą lokalizavimo paketą.

Microsoft Dynamics 365 F&SCM privalomo duomenų eksporto į valstybines sistemas plėtiniai pagal Lenkijos teisės aktų reikalavimus

Sudaryta iš aštuonių skirtingų plėtinių

Galima įsigyti ir įdiegti kartu arba atskirai

Pletiniai pritaikyti pagal Lenkijos vyriausybinių institucijų reikalavimus.

Daugiau apie KseF ir kitus sprendimus lenkų kalba

Kas įtraukta į Lenkijai skirtą lokalizacijos paketą?

Lenkų lokalizacijospaketą sudaro šie Microsoft Dynamics 365 F&O plėtiniai:

e. sąskaita faktūra KSeF

Struktūrizuota sąskaita faktūra, kurią išrašo ir dalijasi Nacionalinė e. sąskaitų faktūrų sistema (KSef).

NIP ir VIES patvirtinimas

Galimybė pagal NIP numerį patikrinti, ar konkretus rangovas yra aktyvus verslininkas.

JPK

Standartinė mokesčių audito byla, visa schema, visi būtini elementai.

Split Payment

Pagal dalinio mokėjimo modelį PVM vertė pervedama į specialią sąskaitą.

Baltasis PVM mokėtojų sąrašas

Vykdant operaciją patikrinti, ar teisingai nurodytas rangovo banko sąskaitos numeris.

e. sąskaitų faktūrų įsigijimas

Elektroninių sąskaitų faktūrų, reikalingų vykdant viešuosius pirkimus, generavimas.

e. finansinė ataskaita

Visos finansinės ataskaitos generavimas į elektroninį dokumentą.

REGON duomenų bazė (GUS)

Automatinis duomenų apie naujus rangovus gavimas.

GO-ERP lenkiški Dynamics 365 lokalizavimo sprendimai jūsų verslui

e. sąskaita faktūra KSeF

Sąskaitų faktūrų sistema KSeF yra privaloma kiekvienam Lenkijos mokesčių mokėtojui. Struktūrinė sąskaita faktūra yra dar viena sandorių dokumentavimo forma (šalia elektroninių ir popierinių sąskaitų faktūrų), kurią išrašo ir pateikia Nacionalinė e. sąskaitų faktūrų sistema (KSeF). Siūlome savo sprendimą integruoti KSeF su Dynamics 365 AX/Finance & Supply Chain Management, kad sutaupytumėte laiko ir užtikrintumėte paprastesnius reikalivmų vykdymus.

Privalumai:

 • Trumpesnis PVM grąžinimo laikas.
 • Neprivalote saugoti sąskaitų faktūrų – visos struktūrizuotos sąskaitos faktūros bus saugomos KSeF sistemoje 10 metų.
 • Ženkliai sutrumpintas ir supaprastintas sąskaitų faktūrų darbo eigos procesas.
 • Nereikia išrašyti sąskaitų faktūrų dublikatų – sistema išsaugos visas sąskaitas faktūras.
 • Supaprastinti apskaitos procesai.
 • Informacijos apie sąskaitą faktūrą gavimas realiuoju laiku.

JPK - Standartinė mokesčių audito byla

Tai Lenkijos Finansų Ministerijos sukurtas IT sprendimas, leidžiantis generuoti atitinkamus duomenis tiesiogiai iš įmonės apskaitos programinės įrangos XML formatu, , kuris yra privalomas ir gali būti perduodama tik elektronine forma.

Privalumai:

 • Leidžia perduoti dokumentus mokesčių inspekcijai.
 • Užtikrinimas, kad siunčiami failai yra tikslūs ir juose nėra jokių klaidų.
 • Pareigūnai neatlieka atsitiktinių patikrinimų.
 • Žymiai sutrumpėja tikrinimo laikas.
 • Nesąžiningos konkurencijos mažinimas dėl kas mėnesį teikiamų ataskaitų ir mokesčių mokėtojų kontrolės.
 • PVM deklaracijos (įskaitant PVM-7 deklaraciją) atšaukimas.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visus veiksmus galima atlikti tiesiogiai iš sistemos.

PASTABA! Mūsų sprendimas pritaikytas prie galiojančių JPK pakeitimų nuo 2021 m. liepos mėn.!

Split Payment

Lenkijoje taikomas mokėjimo dalimis mechanizmas yra unikali mokėjimo sistema, pagal kurią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dalis atskiriama nuo visos sandorio sumos, nukreipiama į atskirą PVM sąskaitą, prie kurios pardavėjai turi ribotą prieigą, ir užtikrinama, kad šios PVM lėšos būtų laiku pervestos vyriausybei, o likusi grynoji suma būtų pervesta į įprastą pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 108a straipsnio 2 dalį dėl PVM mokėjimo dalimisreiškia:

 • Visą PVM sumą arba jos dalį iš sąskaitos faktūros į specialią PVM sąskaitą.
 • Visa grynoji suma iš sąskaitos faktūros į atsiskaitomąją sąskaitą arba jos dalis, arba į SKOK sąskaitą, kurioje tvarkoma PVM sąskaita, arba atsiskaityti kitu būdu, pvz., grynaisiais pinigais.

Privalumai:

 • Atsisakymas nuo bendros ir solidariosios atsakomybės taisyklės.
 • Papildomų mokestinių prievolių nenustatymas.
 • PVM delspinigių padidinimo netaikymas.
 • Pakopinis PVM permokos grąžinimas.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visi veiksmai gali būti atlikti tiesiogiai iš sistemos.

VIES - rangovo statuso tikrinimas pagal mokesčių mokėtojo kodą (PL/EU)

Mokesčių mokėtojai, sudarantys sandorius su vietiniais rangovais, gali patikrinti Lenkijos aktyvių PVM mokėtojų PVM mokėtojų numerius. Toks patikrinimas, be kita ko, svarbus mokesčių mokėtojams, kurie taiko atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą prekėms, išvardytoms PVM įstatymo 11 priede, arba kurie naudojasi vadinamąja „blogų skolų lengvata” .

Vykdant sandorius Bendrijos viduje, reikia patvirtinti rangovų ES PVM mokėtojų numerius. Rezultatas taip pat leidžia patikrinti, ar ES PVM mokėtojo kodas yra susijęs su įmonės pavadinimu ir adresu.

Privalumai:

 • Galimybė apsaugoti įmonę nuo bet kokių pasekmėmis dėl sąskaitos faktūros priėmimo iš rangovo, kuris niekada nebuvo arba nebėra aktyvus mokesčių mokėtojas.
 • Užtikrinimas, kad rangovas yra aktyvus PVM mokėtojas mokesčių mokėtojas.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visus veiksmus galima atlikti tiesiogiai iš iš sistemos.

PVM mokėtojų, turinčių verslininko sąskaitas, baltasis sąrašas

Baltasis mokesčių mokėtojų sąrašas – tai elektroninisverslininkų sąrašas pagal:

 • neįregistravimas arba išbraukimas iš PVM mokėtojų registro.
 • Įregistruoti PVM mokėtojais, įskaitant pakartotinį įregistravimą PVM mokėtojais.

Mokesčių mokėtojų baltajame sąraše pirmiausia bus nurodyti verslininkų banko sąskaitų numeriai, į kurias rangovai turėtų atlikti mokėjimus (tai sąskaitos, įrašytos į identifikavimo / atnaujinimo deklaraciją NIP arba CEIDG).

Privalumai:

 • Supaprastina tikrinimo procesą ir gauti informacijos apie kitus verslo subjektus.
 • Supaprastina duomenų paiešką pagal mokesčių mokėtojo numerį arba pavadinimo dalį verslo subjekto pavadinimą.
 • Užtikrinimas, kad sąskaita faktūra bus apmokėta į atitinkamą rangovo (aktyvaus PVM mokėtojo) sąskaitą.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visi veiksmai atliekami tiesiogiai iš sistemos.

Duomenų atsisiuntimas iš REGON duomenų bazės (GUS)

Centrinės statistikos tarnybos tvarkomoje duomenų bazėje kaupiami visi informaciją apie Lenkijos įmones ir institucijas. Dėl mūsų sprendimo nereikia ieškoti rangovo duomenų ar kruopščiai tikrinti jų teisingumo. Integracijos su CSO duomenų baze dėka nebereikia nerimauti dėl sąskaitų faktūrų klaidų. Visus duomenis apie rangovą papildyti patys pateikę NIP/REGON/KRS numeris. Atsisiųsti duomenys automatiškai išsaugomi sistemoje.

Privalumai:

 • Patobulintas rangovų duomenų įvedimo procesas.
 • Supaprastintas rangovo patikros procesas.
 • Užtikrinimas dėl atsisiųstų duomenų tikslumo.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visus veiksmus galima atlikti tiesiogiai iš sistemos.

Viešųjų pirkimų e. sąskaita faktūra

2019 m. balandžio 18 d. įsigalioja 2018 m. lapkričio 9 d. Įstatymo dėl elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo viešuosiuose pirkimuose, darbų ar paslaugų koncesijose ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėje (Įstatymų leidinio 2191 punktas) nuostatos, kurios įpareigoja perkančiąją organizaciją. gauti elektronines sąskaitas faktūras per elektroninę sąskaitų faktūrų išrašymo platformą, jei rangovas per šią platformą išsiuntė struktūrizuotą sąskaitą faktūrą.

Privalumai:

 • Mažiau prarastų sąskaitų faktūrų.
 • Padidėjęs apskaitos likvidumas.
 • Trumpesnis priėmimo laikas.
 • Sumažėjo dubliuojamų sąskaitų faktūrų skaičius.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visus veiksmus galima atlikti tiesiogiai iš sistemos.

e. finansinė ataskaita

Nuo 2018 m. spalio mėn. privaloma rengti finansines ataskaitas, parengtas tik elektronine forma, laikantis loginės struktūros ir formato, pateikto finansų ministrą aptarnaujančios įstaigos BIP puslapiuose: § subjektai, įregistruoti Nacionaliniame teismų registre (įmonės – atviroji, komanditinė, komanditinė ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, ribotos civilinės atsakomybės bendrovė, akcinė bendrovė, Europos partnerystė); § fiziniai asmenys, tvarkantys buhalterinę apskaitą (gyventojų pajamų mokesčio (GPM) mokėtojai, įskaitant civilinės partnerystės partnerius).

Privalumai:

 • Visiškas dokumentų suderinamumas pagal finansų ministro rekomendacijas.
 • Programėlė fiksuoja visas klaidas ir nurodo, kaip jas ištaisyti.
 • Supaprastina dokumentų rengimą.
 • Galimybė importuoti duomenis iš XML JKP failo, o tai pagreitina metinės ataskaitos kūrimo procesą.
 • Galimybė prie ataskaitos pridėti priedus.
  Galimybė greitai surinkti visų valdybos narių elektroninių parašų rinkinį arba naudoti patikimą profilį.
 • Taupo laiką ir darbą.
 • Visus veiksmus galima atlikti tiesiogiai iš sistemos.

Reikia daugiau informacijos?

Jei reikia daugiau informacijos apie minėtus įsipareigojimus, spauskite čia. Tačiau jei norite sužinoti daugiau apie Lenkijai skirtą lokalizacijos paketą arba kitas mūsų teikiamas paslaugas – susisiekite su mumis!

Kodėl GO-ERP?

 • Gilus ne tik techninių galimybių, bet ir įmonių poreikių, verslo procesų valdymo išmanymas.
 • Sėkmingai įgyvendinti daugiau nei 25 tarptautiniai projektai.
 • Oficialus Microsoft partneris, turintis licencijuotų, aukštos kvalifikacijos programuotojų. Kitų Microsoft produktų, tokių kaip Power BI, Power Apps ir CRM, išmanymas padės padidinti jūsų verslo sistemos galimybes ir efektyvumą.

Sukurkime pranašumą, kurio reikia Jūsų verslui!

Dynamics 365 rollouts

Send us a message