fbpx

Lokalizacijos paketas Lietuvai

Būtinas Dynamics 365 lokalizacijos paketas Lietuvai. Lengvai pateikite privalomus duomenis valstybės sistemoms be jokių trikdžių.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė, veikianti Lietuvoje, yra įpareigota teikti privalomus duomenų rinkinius į valstybės valdžios institucijų sistemas. GO-ERP sukūrė specializuotus sprendimus, skirtus įmonėms lengvai ir be klaidų vykdyti šį procesą. Šių sprendimų pagrindą sudaro Microsoft Dynamics 365 F&SCM plėtiniai, pritaikyti Lietuvos teisės aktų reikalavimams.

Ši įmonių finansų valdymo sistema apima 7 skirtingus plėtinius, kuriuos galima diegti atskirai. Visi šie papildiniai yra sukurti atsižvelgiant į Lietuvos rinkos specifiką, siekiant palengvinti įmonių funkcionavimą.

Finansų valdymo sprendimus sudaro:

GO.iSAF

Pagal VMI reikalavimus į i.MAS perkelia gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis.

GO.iVAZ

Automatiškai pateikia elektroninius važtaraščius į i.MAS pagal VMI reikalavimus.

GO.SAF-T

Greitai ir patogiai perkelia reikiamą standartinę apskaitos duomenų rinkmeną į i.MAS.

GO.GPAIS

Pagal Aplinkos ministerijos reikalavimus teikia informaciją apie pakuotes ir gaminius.

GO.SEPA PRO SEB

Duomenų apsikeitimui tarp Microsoft Dynamics 365 ir SEB banko.

Kiti funkcionalumai

Įvairūs papildomi funkcionalumai, kurie padės Jūsų verslo operacijoms.

GO.iSAF

Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS) standartizuoja mokesčių mokėtojų apskaitos duomenų perdavimo procesą, siekiant jį padaryti skaidresniu ir operatyvesniu. Tai įpareigoja įmones savo duomenis, apskaitos procesus bei naudojamas sistemas tvarkyti taip, kad reikiama informacija būtų perduota laiku ir be klaidų.

Naudodami sprendimą i.MAS – GO-i.SAF, privalomus sąskaitų faktūrų duomenis VMI perduosite operatyviai ir pagal aktualius LR teisės aktų reikalavimus. Sprendimas pritaikytas Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations bei ankstesnėms Microsoft Dynamics AX versijoms.

Naudos Jūsų verslui

 • Klasifikuokite ir pateikite PVM sąskaitas faktūras pagal PVM kategorijas.
 • Užtikrinkite teisingą PVM pateikimą, neatsižvelgiant į apskaitos metodus. 
 • Tiksliai tvarkykite atvirkštinį PVM (N.96 punktas).
 • Gautas debetines PVM sąskaitas faktūras įtraukti į pardavimo PVM žurnalą.
 • Lengvai redaguokite/nustatykite PVM sąskaitų faktūrų tipus ir įtraukimą į įvairius registrus / žurnalus.
 • Vienu spustelėjimu modifikuokite PVM sąskaitų faktūrų savybes po jų įtraukimo į apskaitą.
 • Pateikti pažymėtus duomenis I.SAF dėl specialių mokestinių situacijų.
 • Pateikti nuorodas į patikslintas PVM sąskaitas faktūras kreditinėse/debetinėse sąskaitose.
 • Siūlo operatyvias konsultacijas dėl parametrų nustatymo ir naudojimo.
 • Laiku atnaujindami informaciją apie I.SAF reikalavimų pokyčius.
 • Pridėti vadovą lietuvių kalba ir užtikrinti, kad XML struktūra atitiktų STI standartus.

GO.iVAZ

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, visi krovinių siuntėjai, vežėjai bei gavėjai privalo teikti VMI krovinio važtaraščio informaciją, jei krovinys vežamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sprendimas GO-i.VAZ sukurtas specialiai tam, kad važtaraščių informacija būtų perduota tiksliai, operatyviai, reikiamu formatu ir be klaidų.

Naudos Jūsų verslui

 • Paprastas registravimas, operatyvus perdavimas. Darbuotojui tereikia užregistruoti važtaraštį. Nustatytu periodiškumu sistema pati suranda ir realiu laiku perduoda važtaraštį pagal VMI suderintą struktūrą.
 • Lengvas važtaraščių atšaukimas. Registruojant naują važtaraštį galima pažymėti, kuriuos anksčiau užregistruotus važtaraščius norima atšaukti.
 • Lankstus informacijos valdymas. Galima nustatyti, kuriuos važtaraščius siųsti į VMI, o kurie bus naudojami įmonės vidaus apskaitos poreikiams.
 • Privalomos pateikti informacijos kontrolė. Sprendimas automatiškai tikrina, ar privalomi laukai yra užpildyti – dėl to važtaraščių pateikimo procesas yra paprastesnis ir sklandesnis.
close up of tablet with a woman placing electronic signature after delivery

GO.SAF-T

GO-SAF-T sprendimas sukurtas operatyviai ir tiksliai perduoti standartinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje pagal naujausius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos reikalavimus. Pritaikytas Microsoft Dynamics Finance/F&O/AX verslo valdymo sistemų naudotojams.

Naudos Jūsų verslui

 • Galimybė sujungti VMI Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius su įmonės naudojamų sąskaitų planu.
 • Naujos funkcijos pagalba iš AX sistemoje užregistruotų duomenų suformuojama SAF-T byla, t.y. .xml failas pagal VMI pateiktą struktūrą. Galima pasirinkti laikotarpį ir eksportuojamų duomenų tipą.
 • Sukurta vartotojo sąsaja, bylos paleidimo parametrų forma, kurioje nustatomi reikalingi laikotarpio ir bylos dalių filtrai, taip pat paleidžiamas rinkmenos generavimas.
 • SAF-T bylos parametrų formoje sukurta galimybė skaidyti rinkmeną pagal logines dalis.
 • Duomenys eksportuojami kartu su finansinėmis dimensijos, kurios įmonės sistemoje naudojamos operacijų detalizavimui ir analizei.
 • Pritaikytas Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations bei ankstesnėms AX versijoms.
 • Įtrauktas į Dynamics 365 FO lokalizacijos rinkinį Lietuvai.
 • Sprendime nenaudojamas VMI pelno analitinis klasifikatorius. Taip pat nepateikiami savininkų duomenys, nes jie nekaupiami pagrindinėje sistemoje.

GO.GPAIS

Atliekų tvarkymo reikalavimai galiojantys Lietuvos Respublikoje įpareigoja įmones pateikti pakuočių ir gaminių duomenis į vieningą pakuočių ir gaminių apskaitos informacinę sistemą – GPAIS.

GO-ERP parengė sprendimą GO-GPAIS, kurio pagalba įmonės, kurioms tenka prievolė pateikti pakuočių ir gaminių duomenis į minėtą informacinę sistemą, galėtų nesudėtingai administruoti bei pateikti reikiamą informaciją. Šis funkcionalumas palengvins pakuočių ir gaminių duomenų pateikimą iš Jūsų turimos Microsoft Dynamics AX į GPAIS.

Naudos Jūsų verslui

 • Visi pakuočių bei gaminių/prekių vienetų apskaitos duomenys (pirkimų/pardavimų/atsargų judėjimo) vienoje vietoje, greitas duomenų eksportas į .XML ar .excel failus, galimybė koreguoti duomenis;
 • Greitas ir patogus pakuočių apskaitos bei gaminių/prekių vienetų apskaitos duomenų pateikimas į GPAIS informacinę sistemą pagal GPAIS reikalavimus;
 • Sprendimas paremtas bendrais ir visuotinai naudojamais procesais ir reikalavimais, kurie yra taikomi visose įmonėse;
 • Reikia suderinti tik modifikacijas ir specifinius procesų adaptavimus (individualu kiekvienai įmonei).
Various packaging

GO.SEPA PRO SEB

GO.SEPA PRO SEB yra patogus sprendimas duomenų apsikeitimui tarp Microsoft Dynamics 365 ir SEB banko. Duomenų apsikeitimas vyksta automatiškai, todėl nereikia išsaugoti sugeneruoto mokėjimo ir importuoti jo į banką arba išsaugoti banko išrašo ir rankiniu būdu jo importuoti į D365. SEPA PRO sprendimas leidžia:

 • Išsiųsti D365 tiekėjų mokėjimus į SEB banko sistemą, kai mokėjimus norima pasirašyti SEB banke;
 • Pasirašyti tiekėjų mokėjimus D365 sistemoje naudojant Smart-ID arba Mobile-ID pasirašymo būdus ir išsiųsti juos į SEB banką; tokius mokėjimus SEB bankas automatiškai bando patvirtinti.
 • Atnaujinti išsiųstų D365 tiekėjų mokėjimų statusus (Gauta, Patvirtinta, Atmesta). Statusų atnaujinimams atliekamas numatytu dažnumu per paketines funkcijas. Pagal poreikį vartotojas gali būsenos atnaujinimą inicijuoti rankiniu būdu pasirinktame žurnale.
 • Inicijuoti mokėjimų atšaukimą D365 sistemoje pasirašytiems mokėjimams, jei mokėjimai SEB banke dar nėra patvirtinti.
 • Importuoti SEB banko išrašus į D365 Pagrindinį žurnalą. Banko išrašų importas gali būti atliekamas per paketinę funkciją. Pagal poreikį vartotojas gali inicijuoti banko išrašo importą rankiniu būdu pasirinktame pagrindiniame žurnale.
 • Banko išrašo importas leidžia importuoti tik naujas operacijas, taip išvengiant operacijų dubliavimo;
 • Peržiūrėti ir analizuoti SEPA PRO operacijų (pasirašytų ir nepasirašytų mokėjimų, mokėjimų būsenų atnaujinimo, mokėjimų atšaukimo, banko išrašo importo) operacijų istoriją.

Naudos Jūsų verslui

 • Laiko taupymas. Pasirenkant duomenų apsikeitimą su pasirašymu sistemoje, dirbama neišeinant iš jos. Nereikalingas papildomas prisijungimas ir duomenų įkėlimas ar gavimas iš banko.
 • Savalaikis būsenos sekimas. Jei jūsų mokėjimas buvo atmestas ar patvirtintas banko, sistemoje automatiškai matysite statusą.
 • Komunikacijos su banku istorija. Sistemoje kaupiama informacija, kodėl buvo atmesti jūsų mokėjimai, kurie iš jų buvo sėkmingi. Tai padeda koreguoti jūsų veiksmus.
 • Skolų stebėjimas realiu laiku. Pasirinktu periodiškumu atsinaujina iš banko gaunami duomenys apie jūsų klientų mokėjimus. Tad galite realiu laiku matyti, kurie jūsų klientai nėra sumokėję pagal susitartą terminą.

Kiti funkcionalumai

PVM Sąskaitų faktūrų numerių keitimo funkcionalumas 

Suklydote išrašant sąskaitą faktūrą? Kaip pataisyti? Juk ruošiant naują dokumentą susigeneruos naujas numeris! Ne bėda, galite išrašyti naują sąskaitą faktūrą, išlaikant tą pačią numeraciją. 

Pasitaiko situacijų, kai įmonė susiduria su poreikiu pakeisti jau išrašytos sąskaitos faktūros numerį. Pastebėjus užregistruotoje sąskaitoje faktūroje klaidų, pavyzdžiui neteisingai priskyrus finansines dimensijas, naudojamas analitikos tikslais, pradinės sąskaitos faktūros numerio pakeisti negalima, ją reikia anuliuoti ir išrašyti naujai. Standartinis AX/D365 sistemos funkcionalumas neleidžia atlikti jokių pakeitimų, susijusių su išrašytomis sąskaitomis faktūromis.  

Tam, kad būtų galima išsaugoti tą patį pradinės sąskaitos faktūros numerį, GO-ERP turi funkcionalumą, leidžiantį pakeisti išrašytos sąskaitos faktūros numerį. 

 SF numeris be funkcionalumo SF numeris su funkcionalumu
Pradinė (neteisinga) sąskaita faktūraINV100INV100_I
StornoINV100.1INV100_S
Nauja teisinga sąskaita faktūraINV100.2INV100

Susisiekite su mumis dėl daugiau informacijos!

Send us a message