fbpx

Sprendimai finansų valdymui

Mūsų sprendimai finansų valdymui suteikia galimybę lietuviškoms įmonėms atitikti LR reikalavimus ir efektyviai valdyti procesus, leidžiant lengvai gauti visą reikalingą finansinę informaciją vienoje vietoje.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena Lietuvoje veikianti įmonė privalo pateikti privalomus duomenų rinkinius į valstybės valdžios institucijų sistemas. Siekdama padėti įmonėms greitai ir be klaidų atlikti šią pareigą, GO-ERP sukūrė specifinius sprendimus įmonėms valdyti finansus. Paketą sudaro Microsoft Dynamics 365 F&SCM plėtiniai, skirti privalomam duomenų eksportui į valstybines sistemas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Stipriai palengvina įmonės buhalteriją ir finansų valdymą

Sprendimą finansų valdymui sudaro 10 skirtingų plėtinių. Kiekvieną papildinį galima įdiegti ir atskirai. Plėtinai pritaikyti ir atitinka visus reikalavimus Lietuvos rinkai.

Finansų valdymo sprendimai:

GO.iSAF

Pagal VMI reikalavimus į i.MAS perkelia gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų duomenis.

GO-SAF-T

Greitai ir patogiai perkelia reikiamą standartinę apskaitos duomenų rinkmeną į i.MAS.

GO-GPAIS

Pagal Aplinkos ministerijos reikalavimus teikia informaciją apie pakuotes ir gaminius.

GO-SEPA PRO SEB

Duomenų apsikeitimui tarp Microsoft Dynamics 365 ir SEB banko.

GO-SEPA

Duomenų apsikeitimui tarp Microsoft Dynamics 365 ir bankų sistemų.

Faktinių papildomų išlaidų skirstymas

Papildomų išlaidų valdymo kontrolė ir automatizavimas

GO-Užskaitos

Žymiai palengvina sandorių sudarymą su tiekėjais ir klientais.

Kiti naudingi funkcionalumai

Įvairūs papildomi funkcionalumai

Finansų valdymo integracijos:

GO-VIES

PVM mokėtojo kodo tikrinimas D365 programose ir tikrinimo istorija.

GO-E.sąskaita

MS D365/AX ir Registrų centro sistemos "e.Sąskaita" sąsakaitų fakturų modulio integracija.

GO-i.SAF

Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos išmanioji mokesčių administravimo sistema (i.MAS) standartizuoja mokesčių mokėtojų apskaitos duomenų perdavimo procesą, siekiant jį padaryti skaidresniu ir operatyvesniu. Tai įpareigoja įmones savo duomenis, apskaitos procesus bei naudojamas sistemas tvarkyti taip, kad reikiama informacija būtų perduota laiku ir be klaidų.

Naudodami sprendimą i.MAS – GO-i.SAF, privalomus sąskaitų faktūrų duomenis VMI perduosite operatyviai ir pagal aktualius LR teisės aktų reikalavimus. Sprendimas pritaikytas Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations bei ankstesnėms Microsoft Dynamics AX versijoms.

Naudos Jūsų verslui

 • Klasifikuokite ir pateikite PVM sąskaitas faktūras pagal PVM kategorijas.
 • Užtikrinkite teisingą PVM pateikimą, neatsižvelgiant į apskaitos metodus. 
 • Tiksliai tvarkykite atvirkštinį PVM (N.96 punktas).
 • Gautas debetines PVM sąskaitas faktūras įtraukti į pardavimo PVM žurnalą.
 • Lengvai redaguokite/nustatykite PVM sąskaitų faktūrų tipus ir įtraukimą į įvairius registrus / žurnalus.
 • Vienu spustelėjimu modifikuokite PVM sąskaitų faktūrų savybes po jų įtraukimo į apskaitą.
 • Pateikti pažymėtus duomenis I.SAF dėl specialių mokestinių situacijų.
 • Pateikti nuorodas į patikslintas PVM sąskaitas faktūras kreditinėse/debetinėse sąskaitose.
 • Siūlo operatyvias konsultacijas dėl parametrų nustatymo ir naudojimo.
 • Laiku atnaujindami informaciją apie I.SAF reikalavimų pokyčius.
 • Pridėti vadovą lietuvių kalba ir užtikrinti, kad XML struktūra atitiktų STI standartus.
workspace-workplace-office-table-scaled

GO-SAF-T sprendimas sukurtas operatyviai ir tiksliai perduoti standartinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje pagal naujausius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos reikalavimus. Pritaikytas Microsoft Dynamics Finance/F&O/AX verslo valdymo sistemų naudotojams.

Naudos Jūsų verslui

 • Galimybė sujungti VMI Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius su įmonės naudojamų sąskaitų planu.
 • Naujos funkcijos pagalba iš AX sistemoje užregistruotų duomenų suformuojama SAF-T byla, t.y. .xml failas pagal VMI pateiktą struktūrą. Galima pasirinkti laikotarpį ir eksportuojamų duomenų tipą.
 • Sukurta vartotojo sąsaja, bylos paleidimo parametrų forma, kurioje nustatomi reikalingi laikotarpio ir bylos dalių filtrai, taip pat paleidžiamas rinkmenos generavimas.
 • SAF-T bylos parametrų formoje sukurta galimybė skaidyti rinkmeną pagal logines dalis.
 • Duomenys eksportuojami kartu su finansinėmis dimensijos, kurios įmonės sistemoje naudojamos operacijų detalizavimui ir analizei.
 • Pritaikytas Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations bei ankstesnėms AX versijoms.
 • Įtrauktas į Dynamics 365 FO lokalizacijos rinkinį Lietuvai.
 • Sprendime nenaudojamas VMI pelno analitinis klasifikatorius. Taip pat nepateikiami savininkų duomenys, nes jie nekaupiami pagrindinėje sistemoje.

GO-GPAIS

Atliekų tvarkymo reikalavimai galiojantys Lietuvos Respublikoje įpareigoja įmones pateikti pakuočių ir gaminių duomenis į vieningą pakuočių ir gaminių apskaitos informacinę sistemą – GPAIS.

GO-ERP parengė sprendimą GO-GPAIS, kurio pagalba įmonės, kurioms tenka prievolė pateikti pakuočių ir gaminių duomenis į minėtą informacinę sistemą, galėtų nesudėtingai administruoti bei pateikti reikiamą informaciją. Šis funkcionalumas palengvins pakuočių ir gaminių duomenų pateikimą iš Jūsų turimos Microsoft Dynamics AX į GPAIS.

Naudos Jūsų verslui

 • Visi pakuočių bei gaminių/prekių vienetų apskaitos duomenys (pirkimų/pardavimų/atsargų judėjimo) vienoje vietoje, greitas duomenų eksportas į .XML ar .excel failus, galimybė koreguoti duomenis;
 • Greitas ir patogus pakuočių apskaitos bei gaminių/prekių vienetų apskaitos duomenų pateikimas į GPAIS informacinę sistemą pagal GPAIS reikalavimus;
 • Sprendimas paremtas bendrais ir visuotinai naudojamais procesais ir reikalavimais, kurie yra taikomi visose įmonėse;
 • Reikia suderinti tik modifikacijas ir specifinius procesų adaptavimus (individualu kiekvienai įmonei).
Various packaging

GO-VIES

Europos Komisijos PVM mokėtojo kodo tikrinimo sistema VIES suteikia galimybę patikrinti ar PVM mokėtojo kodas yra galiojantis, kokiai įmonei jis priklauso ir kur ši įmonė yra registruota. Įprastai tokiam patikrinimui atlikti reikia prisijungti prie Europos Komisijos interneto puslapyje esančio įrankio ir pateikti užklausą juridinio subjekto rekvizitams gauti. 

Rekomenduojame šią integraciją įmonėms, kurios dirba su dideliu kiekiu klientų ir tiekėjų iš visos Europos arba turi partnerių, su kuriais sandoriai vykdomi retai.  Skaitykite apie VIES integracijos su Dynamics 365 Finance & Supply Chain management/AX, privalumus Jūsų verslo procesams žemiau. 

Naudos Jūsų verslui

 • Atsiradus naujam klientui ar tiekėjui, lengvai atliksite juridinio subjekto duomenų patikrinimą jo registracijos šalies duomenų bazėje.
 • Neteisingai įrašius PVM mokėtojo kodą, sistema paprasčiausiai neleis sukurti užsakymo ir išrašyti klaidingos sąskaitos faktūros.
 • Kadangi VIES sistemoje kaupiama informacija ne tik apie PVM mokėtojo kodą, bet ir įmonės pavadinimą bei adresą, visada būsite tikri, jog nepraleisite pasikeitusios kliento/tiekėjo informacijos kai sekantį kartą reikės formuoti užsakymą.
 • Galėsite tikrinti net kelių juridinių subjektų PVM mokėtojų kodus vienu metu.
 • Paspartina vartotojui darbą, išvengiant papildomų prisijungimų prie išorinių sistemų.
 • Lengvai prieinami PVM mokėtojo kodo tikrinimo rezultatai – tiekėjo/ Kliento kortelėje arba patikrinimo istorijos formoje.
hands-unrecognizable-man-formalwear-using-digital-tablet-work

GO-SEPA

Europos šalys (SEPA) nustatė standartą, pagal kurį jose atliekamos bankinės operacijos. Su GO-SEPA šiuos mokėjimus atliksite paprastai ir patogiai.

Bendra mokėjimų eurais erdvė SEPA (angl. Single Euro Payments Area) – tai Europos valstybės, kuriose bankinės operacijos (vietinis, tarptautinis pinigų pervedimas ir tiesioginis debetas) atliekamos pagal bendrą nustatytą standartą ISO 20022. SEPA supaprastino bankinius mokėjimus įmonėms ir fiziniams asmenims: pateikdami mokėjimo nurodymus, gyventojai ir įmonės naudoja vieningą formą šalies viduje ir į kitas SEPA šalis.

Naudos Jūsų verslui

 • Bankinius mokėjimus eurozonoje atliksite operatyviai ir patogiai, pagal nustatytus reikalavimus.
 • Ženkliai sumažės rankinio darbo, nes patogių įrankių pagalba į mokėjimo failą iš karto bus įtrauktas mokėtojo kodas ir gavėjo adresas.
 • Galėsite generuoti mokėjimus pagal vartotojo pasirinktą periodiškumą (per paketines užduotis (batch jobs),
 • Vykdyti skirtingų tipų mokėjimus,
 • Saugoti eksportuotus mokėjimus pasirinktame kataloge,
 • Importuoti mokėjimų ruošinius iš Dynamics 365 F&O/AX į banką, o iš banko – atliktų mokėjimų sąrašus į Dynamics 365 F&O/AX.
 • Operatyviai gausite informaciją apie mokėjimų statusą, patogiai stebėsite sąskaitos likutį, lengvai gausite banko operacijų ataskaitas ir išrašus.
 • Duomenys perduodami SEPA standarte reikalaujamu ISO 20022 XML formatu.

GO-SEPA PRO SEB

GO.SEPA PRO SEB yra patogus sprendimas duomenų apsikeitimui tarp Microsoft Dynamics 365 ir SEB banko. Duomenų apsikeitimas vyksta automatiškai, todėl nereikia išsaugoti sugeneruoto mokėjimo ir importuoti jo į banką arba išsaugoti banko išrašo ir rankiniu būdu jo importuoti į D365. SEPA PRO sprendimas leidžia:

 • Išsiųsti D365 tiekėjų mokėjimus į SEB banko sistemą, kai mokėjimus norima pasirašyti SEB banke;
 • Pasirašyti tiekėjų mokėjimus D365 sistemoje naudojant Smart-ID arba Mobile-ID pasirašymo būdus ir išsiųsti juos į SEB banką; tokius mokėjimus SEB bankas automatiškai bando patvirtinti.
 • Atnaujinti išsiųstų D365 tiekėjų mokėjimų statusus (Gauta, Patvirtinta, Atmesta). Statusų atnaujinimams atliekamas numatytu dažnumu per paketines funkcijas. Pagal poreikį vartotojas gali būsenos atnaujinimą inicijuoti rankiniu būdu pasirinktame žurnale.
 • Inicijuoti mokėjimų atšaukimą D365 sistemoje pasirašytiems mokėjimams, jei mokėjimai SEB banke dar nėra patvirtinti.
 • Importuoti SEB banko išrašus į D365 Pagrindinį žurnalą. Banko išrašų importas gali būti atliekamas per paketinę funkciją. Pagal poreikį vartotojas gali inicijuoti banko išrašo importą rankiniu būdu pasirinktame pagrindiniame žurnale.
 • Banko išrašo importas leidžia importuoti tik naujas operacijas, taip išvengiant operacijų dubliavimo;
 • Peržiūrėti ir analizuoti SEPA PRO operacijų (pasirašytų ir nepasirašytų mokėjimų, mokėjimų būsenų atnaujinimo, mokėjimų atšaukimo, banko išrašo importo) operacijų istoriją.

Naudos Jūsų verslui

 • Laiko taupymas. Pasirenkant duomenų apsikeitimą su pasirašymu sistemoje, dirbama neišeinant iš jos. Nereikalingas papildomas prisijungimas ir duomenų įkėlimas ar gavimas iš banko.
 • Savalaikis būsenos sekimas. Jei jūsų mokėjimas buvo atmestas ar patvirtintas banko, sistemoje automatiškai matysite statusą.
 • Komunikacijos su banku istorija. Sistemoje kaupiama informacija, kodėl buvo atmesti jūsų mokėjimai, kurie iš jų buvo sėkmingi. Tai padeda koreguoti jūsų veiksmus.
 • Skolų stebėjimas realiu laiku. Pasirinktu periodiškumu atsinaujina iš banko gaunami duomenys apie jūsų klientų mokėjimus. Tad galite realiu laiku matyti, kurie jūsų klientai nėra sumokėję pagal susitartą terminą.

GO-Užskaitos

Naudojantis Microsoft Dynamics 365/AX standartiniu funkcionalumu, tarpusavio ir trišalių užskaitų procesas sistemoje yra labai imlus laikui. Su šia problema dažniausiai susiduria įmonės turinčios sandorius su partneriais, kurie yra tiek klientai, tiek ir tiekėjai. GO-ERP sprendimo tikslas taupyti buhalterių darbo laiką, automatizuoti ilgą rankinį darbą ir sumažinti klaidų tikimybę.

Naudos Jūsų verslui

 • Užskaitą formuoti galima tiek iš kliento tiek iš tiekėjo kortelių.  
 • Vienoje formoje matomos tiek pasirinkto kliento, tiek ir su klientu susieto tiekėjo operacijos. Taip pat kita susijusi informacija kaip operacijų sumos, bendra pasirinktų operacijų suma, apmokėjimo datos, valiuta bei likusi neapmokėta suma. 
 • Vykdant trišalę užskaitą skirtingų įmonių operacijų eilutės taip pat patogiai matomos viename lange, o įmonės gali būti lengvai keičiamos kliento/tiekėjo kortelėse.   
 • Vienoje formoje matoma visų dokumentų tarpusavio bendra suma, šiuo metu pažymėtų eilučių suma bei santykis tarp kliento ir tiekėjo sumų. 
 • Filtruojant operacijas pagal datą arba žymint eilutes, automatiškai apskaičiuojama ir atnaujinama informacija apie bendras (grand total) ir tarpines (subtotal) sumas; 
 • Eilutės, kurias planuojama sudengti yra automatiškai rezervuojamos.  Dėl to, jos nebus per klaidą panaudotos atliekant kitus operacijų sudengimus ar užskaitas;   
 • Galimybė suformuoti ir eksportuoti užskaitos dokumentą įvairiais formatais: jpg, PNG; XSLS, XML, PDF ir t.t. 
Handshake between two people and the third holding a tablet over a table with dcuments

Faktinių papildomų išlaidų skirstymas

Šis sprendimas skirtas distribucijos, mažmeninės prekybos, gamybos ir kitoms įmonėms, kurios dideliais kiekiais importuoja prekes iš užsienio. Tiksli papildomų išlaidų valdymo proceso kontrolė ir automatizavimas padeda šių industrijų įmonėms maksimaliai padidinti pelno maržą, sutaupyti laiko ir išvengti klaidų.

Naudos Jūsų verslui

 • Sprendimas išsiskiria dideliu tikslumu, lengvu veiksmų redagavimu, automatizuotu ir greitu procesu.
 • Lanksti filtravimo sistema, operacijos keliomis valiutomis.
 • Galimybę atšaukti papildomų išlaidų paskirstymą.
 • Praturtintas naujomis funkcijomis, reikalingomis tiksliam ir lengvam išlaidų valdymui (papildomų išlaidų planavimo funkcionalumą).
 • Sąskaitos faktūros registravimas įvairiais būdais: pirkimo užsakyme, pardavėjo sąskaitų žurnale, bendrajame žurnale arba sąskaitų faktūrų registre;
 • Tiek rankinis, tiek automatinis papildomų išlaidų įrašų kūrimas;
 • Papildomų išlaidų paskirstymas pagal prekių kiekį, bendrą sumą, apimtį, svorį arba pagal eilutę;
 • Papildomų išlaidų paskirstymas vos vienu paspaudimu – skirtingiems pardavėjams ir skirtingoms sąskaitos eilutėms;
 • Papildomų išlaidų paskirstymo modeliavimas ir rankinis redagavimas;
 • Papildomų išlaidų dalinis paskirstymas, paliekant nepaskirstytų išlaidų dalį matomą;
 • Automatinis papildomų išlaidų paskirstymo atšaukimas;
 • Audito dokumento ataskaitos su išsamia operacijų informacija generavimas;
 • Papildomų išlaidų paskirstymas pardavimo sąskaitoje.

GO-E-Sąskaita

Integracija tarp verslo valdymo sistemos Microsoft Dynamics 365/AX ir Registrų centro informacinės sistemos „e.Sąskaita” sąskaitų faktūrų modulio. Sprendimas automatizuoja rankinį darbą ir užtikrina tikslų bei saugų duomenų perdavimą.

Informacinė Registrų centro sistema “e.Sąskaita” suteikia galimybę prekių, paslaugų tiekėjams teikti viešųjų pirkimų sutartis, o perkančioms organizacijoms gauti elektronines PVM sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, bei avansines sąskaitas internetu. Tačiau įmonėms, kurios dažnai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, naudojimasis šia sistema pareikalauja labai daug laiko.  Į “e.Sąskaita” informacinę sistemą reikia rankiniu būdu suvesti eilę duomenų, todėl dažnai įsivelia klaidų, duomenis tenka tikrinti ir procesą pakartoti iš naujo.

Naudos Jūsų verslui

 • Sutaupo laiką automatizuojant reikiamų dokumentų perkėlimą tiesiai iš verslo valdymo sistemos Microsoft Dynamics 365/AX į “e.Sąskaita” informacinę sistemą.
 • Neišjungę Dynamics 365/AX aplinkos galėsite vienu mygtuko paspaudimu išsiųsti dokumentus į “e.Sąskaita” sistemą ir matyti pateiktų dokumentų statusą joje.
 • Užtikrina tvarką sistemos viduje, susieja sąskaitas faktūras su aktais ir kitais lydinčiais dokumentais.
go-e.saskaita integracija Dynamics 365/AX

Kiti funkcionalumai

Įvairūs papildomi funkcionalumai prisidės prie lengvesnių verslo procesų kiekvienoje įmonėje

PVM Sąskaitų faktūrų numerių keitimo funkcionalumas 

Suklydote išrašant sąskaitą faktūrą? Kaip pataisyti? Juk ruošiant naują dokumentą susigeneruos naujas numeris! Ne bėda, galite išrašyti naują sąskaitą faktūrą, išlaikant tą pačią numeraciją. 

Pasitaiko situacijų, kai įmonė susiduria su poreikiu pakeisti jau išrašytos sąskaitos faktūros numerį. Pastebėjus užregistruotoje sąskaitoje faktūroje klaidų, pavyzdžiui neteisingai priskyrus finansines dimensijas, naudojamas analitikos tikslais, pradinės sąskaitos faktūros numerio pakeisti negalima, ją reikia anuliuoti ir išrašyti naujai. Standartinis AX/D365 sistemos funkcionalumas neleidžia atlikti jokių pakeitimų, susijusių su išrašytomis sąskaitomis faktūromis.  

Tam, kad būtų galima išsaugoti tą patį pradinės sąskaitos faktūros numerį, GO-ERP turi funkcionalumą, leidžiantį pakeisti išrašytos sąskaitos faktūros numerį. 

 SF numeris be funkcionalumo SF numeris su funkcionalumu
Pradinė (neteisinga) sąskaita faktūraINV100INV100_I
StornoINV100.1INV100_S
Nauja teisinga sąskaita faktūraINV100.2INV100

Susisiekite su mumis!

Send us a message