fbpx

Nuostatos

Nuostatos 

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 5d.

Svetainės nuostatos 

Informacija, kurią pateikė UAB „GO-ERP“ („Mes“, „mus“ arba „mūsų“) svetainėje https://www.go-erp.eu/?lang=lt („Svetainė“) skirta tik bendram informaciniam tikslui. Visa informacija Svetainėje pateikiama skaidriai, tačiau mes neteikiame jokių tiesioginių ar numanomų pareiškimų ar garantijų dėl bet kokios Svetainėje pateiktos informacijos tikslumo, tinkamumo, pagrįstumo, patikimumo, prieinamumo ar išsamumo. JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JUMS GALIMUS AR PADARYTUS BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIUS AR ŽALĄ PER SVETAINĖJE PATEIKTŲ NUORODŲ AR KOKIOS NORS SVETAINĖJE PATEIKTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄSI. JŪSŲ NAUDOJIMASIS SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA YRA JŪSŲ LAISVAS PASIRINKIMAS IR  SAVO VALIA PRISIIMTA RIZIKA.  

Išorinių nuorodų nuostatos 

Svetainėje gali būti (arba jums gali būti siunčiami per svetainę) nuorodų į kitas svetaines ar turinį, priklausantį trečiosioms šalims arba iš jų kilusį, arba nuorodų į svetaines ir funkcijų reklamjuostėse ar kitoje reklamoje. Mes netiriame, nestebime ir netikriname tokių išorinių nuorodų tikslumo, tinkamumo, galiojimo, patikimumo, prieinamumo ar išsamumo. MES NEGARANTUOJAME, NESKATINAME, NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ KITŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ PATEIKTĄ PATIKIMUMĄ, SAUGUMĄ AR BET KOKIĄ PATEIKTĄ JŲ INFORMACIJĄ. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JŪSŲ SĄVEIKĄ SU BET KOKIOMIS TREČIOSIOMIS ŠALIMIS, JŲ PRODUKTAIS AR PASLAUGOMIS, ESANČIAIS MŪSŲ TINKLAPYJE.  

Atsiliepimų nuostatos 

Svetainėje gali būti mūsų produktų ir (arba) paslaugų vartotojų atsiliepimų. Šie atsiliepimai atspindi realią tokių vartotojų patirtį ir nuomones. Tačiau patirtis yra asmeninė tiems vartotojams ir nebūtinai atspindi visus mūsų produktų ir (arba) paslaugų vartotojų nuomonę bei patirtis. Mes neteigiame, kad visi vartotojai turės vienodą patirtį. JŪSŲ INDIVIDUALŪS REZULTATAI GALI SKIRTIS. 

Atsiliepimai svetainėje pateikiami įvairiomis formomis, pvz., Tekstu, garso ir (arba) vaizdo įrašais, ir mes juos peržiūrime prieš paskelbdami. Jie rodomi svetainėje pažodžiui, kaip nurodė vartotojai, išskyrus gramatikos ar spausdinimo klaidų taisymą. Kai kurie atsiliepimai gali būti sutrumpinti dėl glaustumo, jei atsiliepimuose buvo pašalinės informacijos, kuri nėra svarbi skaitytojams. 

Atsiliepimuose pateiktos nuomonės ir požiūriai priklauso tik individualiam vartotojui ir neatspindi mūsų pažiūrų ir nuomonių. Mes nesame susiję su naudotojais, kurie teikia atsiliepimus, o vartotojams už jų atsiliepimus nėra mokama ar kitaip atlyginama. 

Send us a message