fbpx

Pakiet Polskiej Lokalizacji dla Microsoft Dynamics 365 F&SCM

Pakiet Polskiej Lokalizacji dla Microsoft Dynamics 365 F&SCM

Wszystkie niezbędne funkcjonalności Polskiej Lokalizacji płynnie zintegrowane z Microsoft Dynamics F&SCM.

Pakiet Polskiej Lokalizacji GO ERP to zestaw rozszerzeń Microsoft Dynamics 365 F&SCM usprawniających procesy związane z przygotowywaniem i realizacją określonych przez ustawodawcę obowiązków informacyjnych. Umożliwiają między innymi eksport oraz import danych, przygotowanie raportów oraz komunikację pomiędzy systemem finansowo księgowym przedsiębiorstwa, a systemem informatycznym organów skarbowych.

Polski Pakiet Lokalizacyjny GO ERP składa się z następujących rozszerzeń Microsoft Dynamics 365 F&SCM: 

Dostarczając gotowe rozwiązania zapewniamy równocześnie pełne wsparcie serwisowe oraz aktualizacyjne. Oferujemy szeroki zakres dostępnych opcji dla umowy SLA, szybki czas reakcji i wysoki poziom świadczonych usług.
 
Okno w przeglądarce laptopa wyświetlające polską lokalizację GO-ERP

Dla systemów Microsoft AX i Dynamics 365

Aktualny Pakiet Polskiej Lokalizacji GO ERP został przygotowany z myślą o najnowszej wersji systemu Microsoft Dynamics D365, jednak jako wieloletni partner firmy Microsoft mamy w swojej ofercie również rozszerzenia dla starszych wersji systemu AX 2003, AX 2009, AX 2012.

Firma Microsoft systematycznie rozszerza możliwości systemu Dynamics 365 o funkcjonalności związane z krajowymi wymaganiami prawnymi. Nie zawsze jednak obowiązujące w danym kraju regulacje prawne są odwzorowane w odpowiednich funkcjonalnościach ERP. Elastyczność rozwiązań Microsoft, dzięki możliwości implementacji rozszerzeń, pozwala na zaprojektowanie i zaprogramowanie kompletnych modułów, które integralnie łączą się ze strukturą danych i raportowania AX lub D365.

W każdym przypadku wdrożenie modułu pakietu lokalizacyjnego powinno być poprzedzone audytem weryfikującym poziom przygotowania systemu klienta do wymagań narzuconych przez schemat raportowania.

Transformacja cyfrowa administracji publicznej

Transformacja cyfrowa w naturalny sposób dotyczy również organów administracji publicznej, w tym organów podatkowych. Technologie przetwarzania danych znalazły zastosowanie w obszarze raportowania podatkowego, skutkując wprowadzoną przez stosowne przepisy digitalizacją mechanizmu, a także znacznym przyspieszeniem procesu. Najnowsze regulacje w tym zakresie, związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur oznaczają w praktyce, że informacje o transakcjach gospodarczych podmiotu będą przekazywane w czasie rzeczywistym.

Zmiana ta wpływa również na realizację mechanizmu i sposób przeprowadzenia czynności kontrolnych. Z jednej strony dostęp do danych i informacji sprawozdawczych dla służb kontrolnych jest znaczny już w momencie rozpoczęcia badania, z drugiej strony sama kontrola może być przeprowadzana w sposób zdalny minimalizując zaangażowanie służb księgowych przedsiębiorstwa.

Ważne zadania wymagają odpowiednich narzędzi

Warto podkreślić, że odpowiednie raporty i rozszerzenie to nie tylko kwestia sprostania wymogom narzuconym przez przepisy. To również zwiększenie sprawności przetwarzania danych, eliminacja błędów wynikających z ręcznego ich wprowadzania oraz znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie i przesłanie dokumentów. Mechanizm integracji uwzględnia weryfikację statusu przetwarzania dla procesu wysyłania i odbierania danych oraz umożliwia pobranie i archiwizację odpowiednich poświadczeń potwierdzających zrealizowanie obowiązkowego raportowania (UPO).

Już teraz skontaktuj się z nami. Nasza oferty nie ogranicza się do poszczególnych modułów Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego w związku z tym możemy zaproponować konsultacje lub usługi developerskie w pełnym zakresie dotyczącym systemu Microsoft Dynamics 365 lub wcześniejszych wersji Microsoft AX. Nawiązując z nami współpracę zyskujesz wsparcie doświadczonego i rzetelnego partnera.

Nie zwlekaj! Zarejestruj się już teraz.

Send us a message