fbpx

Krajowy System e-Faktur wprowadza istotne zmiany w procesie fakturowania.

Mamy gotowe rozwiązanie, które to ułatwi!

Najnowszym rozwiązaniem w zakresie dokumentowania transakcji sprzedaży jest faktura ustrukturyzowana. Należy spodziewać się, że ta forma będzie w przyszłości obowiązkowa. Faktura ustrukturyzowana ma odpowiednio zdefiniowaną strukturę logiczną i jest plikiem w formacie xml. 

Bezpośrednio z pojęciem faktury ustrukturyzowanej łączy się wprowadzony w ostatnim czasie do polskiego systemu podatkowego Krajowy System s-Faktur (KSeF). KSeF pozwala na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. 

Obecnie dostępne informacje wskazują na rok 2024 jako początek obligatoryjnego stosowania regulacji dotyczących KSeF w obrocie gospodarczym. To wymaga odpowiednich dostosowań w zakresie systemów finansowo księgowych oraz raportowania wykorzystywanych obecnie przez podatników. Należy zwrócić uwagę na to, że faktura ustrukturyzowana nie jest tożsama z obecną już w obrocie gospodarczym fakturą elektroniczną. Podmioty, które wykorzystują faktury elektroniczne również muszą dokonać koniecznych dostosowań w systemach informatycznych. 

KSeF wprowadza istotne zmiany w procesie fakturowania. Jedną z taki zmian jest nadawanie przez system numeru faktury innego niż ten zdefiniowany w systemie FK przedsiębiorstwa. To ten numer będzie identyfikatorem dokumentu w systemie urzędu skarbowego, zachodzi więc konieczność dołączania tego numeru do rejestru faktur po wcześniejszym odebraniu go z KSeF.

Zestaw informacji przekazywanych w ramach KSeF jest większy niż odbywa się to do tej pory w ramach wysyłanych raportów JPK. Obejmuje również opcjonalne elementy faktury VAT co wymaga uwzględnienia w ramach przygotowywania integracji z KSeF. Ważnym elementem wprowadzonym przez Krajowy System e-Faktur jest konieczność autoryzacji wysyłania dokumentów wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. 

Złożoność mechanizmu narzuconego przez Krajowy System e-Faktur oraz obligatoryjny charakter stosowania wymagają od przedsiębiorstw implementacji rozwiązań automatyzujących proces księgowania i wysyłania faktur. Wbudowany w ten proces mechanizm weryfikacji kompletności i poprawności wygenerowanych danych jest istotnym elementem zabezpieczającym prawidłową realizację wymogów ustawowych. Jednocześnie prawidłowe wdrożenie odpowiednich narzędzi upraszcza i przyspiesza operacje z tym związane. Zakres danych i zrównanie w czasie momentu wysłania dokumentu z odbiorem przez kontrahenta daje możliwość wykorzystanie tych informacji w procesach decyzyjnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 

Przygotowaliśmy sprawdzoną i kompletną procedurę weryfikacji stopnia przygotowania systemu informatycznego przedsiębiorstwa do implementacji Krajowego Systemu e-Faktur. Prawidłowo zrealizowany audyt ma istotne znaczenie dla uproszczenia, a więc i obniżenia kosztu wdrożenia samego mechanizmu integracji ERP z KSeF. Projekt może zostać zrealizowany w ramach kilku dostępnych scenariuszy, które są determinowane między innymi aktualną wersją systemu wykorzystywaną przez klienta, jak również rozwiązaniami dotyczącymi obiegu informacji i dokumentów. Na każdym etapie realizacji zadania nasz zespół doświadczonych specjalistów oferuje pomoc w podjęciu decyzji tak aby wykorzystać potencjał nowych rozwiązań i zapewnić realizację założonych celów biznesowych. 

Korzyści związane z wdrożenie KSeF: 

  • Bezpieczeństwo – faktury będą przechowywane w bazie MF, nie będzie potrzeby wystawiania duplikatów 
  • Przyspieszenie obrotu – wystawiona faktura automatycznie trafia do kontrahenta 
  • Standaryzacja – e-faktury będą wystawiane według jednego schematu 
  • Mniej obowiązków dla podatników – dane te będą dostępne dla organów podatkowych w Krajowym Systemie eFaktur (KSeF). 

Już teraz skontaktuj się z nami. Nasza oferty nie ogranicza się do poszczególnych modułów Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego. Dostarczamy pełny zakres usług dotyczących rozwiązań ERP i CRM firmy Microsoft, usługi konsultacyjne i developerskie zarówno dla środowiska Microsoft Dynamics 365 jak i dla wcześniejszych wersji Microsoft AX. Nawiązując z nami współpracę zyskujesz wsparcie doświadczonego i rzetelnego partnera.

Nie zwlekaj! Zarejestruj się już teraz.

O nas

Firma GO-ERP to Złoty Partner Microsoft Dynamics 365, którego biura znajdują się na Litwie, w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Oferujemy szeroki zakres usług i rozwiązań dla klientów z całego świata. GO-ERP zajmuje się takimi usługami jak wdrażanie, migracje, obsługa oraz rozwój aplikacji D365. Jako Złoty Partner Microsoft zapewniamy wysokiej jakości usługi i niestandardowe rozwiązania w oparciu o innowacyjną platformę Dynamics 365.

Send us a message