fbpx

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to polski odpowiednik funkcjonującego w innych krajach pliku SAF-T (Standard Audit File of Tax). Czynni podatnicy VAT są zobowiązani do przekazywania informacji na temat zrealizowanych transakcji i operacji księgowych w postaci elektronicznych raportów o określonej strukturze. 

Podstawowym celem wprowadzenia rozwiązań takich jak JPK było ułatwienie prowadzenia kontroli przez organy podatkowe, jednocześnie jednak dostarczają one wymiernych korzyści dla raportujących podmiotów wpływając na skrócenie czasu kontroli, wykorzystanie mechanizmu do wewnętrznej weryfikacji prawidłowości raportowania, a tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów działalności. 

JPK składa się w praktyce z kilku plików, które różnią się zakresem danych, częstotliwością raportowania oraz mechanizmem wywoływania raportu – JPK_V7 wysyłany jest w okresach miesięcznych, pozostałe – na żądanie organu podatkowego. To, że dany plik wysyłany jest na żądanie urzędu nie oznacza, że przedsiębiorca nie musi się do tego przygotować. Odpowiednie dane powinny być generowane i rejestrowane, a sam mechanizm zaimplementowany w systemie. 

Przygotowany przez nas zestaw plików JPK obejmuje: 

 • JPK_V7 – zakup i sprzedaż VAT 
 • JPK_KR – księgi rachunkowe 
 • JPK_WB – wyciąg bankowy 
 • JPK_MAG – magazyn
 • JPK_FA – faktury sprzedażowe. 

Dane potrzebne do przygotowania poszczególnych plików JPK są generowane na podstawie zapisów wprowadzonych do systemu ERP. Dane te muszą posiadać odpowiednią strukturę określoną w schemacie pliku XML, to wymaga odpowiedniego oznaczenia i agregacji w systemie. Raport przygotowany na bazie niekompletnych, nieprawidłowo oznaczonych danych zostanie odrzucony. 

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że obowiązujący aktualnie plik JPK_V7 łączy JPK_VAT z deklaracją VAT. W praktyce jest to związane z tym, że zakres raportowanych danych został zwiększony o dodatkowy zestaw informacji dotyczących działalności czynnego podatnika VAT, a odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność raportowanych danych uległa zwiększeniu. 

Obowiązek raportowania z wykorzystaniem mechanizmu Jednolitego Pliku Kontrolnego jest zadaniem, które może i powinno być w możliwie szerokim zakresie zautomatyzowane. Wbudowanie tego procesu w strukturę przetwarzania danych realizowaną przez ERP jest oczywistym wyborem. 

Przygotowując wdrożenie raportowania JPK przeprowadzamy kompleksową ocenę obecnej konfiguracji systemu z uwzględnieniem wymagań narzuconych przez schemat wysyłanego pliku XML. Wnioski z audytu są bazą do zbudowania prawidłowej struktury danych, ich mapowania oraz konfiguracji interfejsu i mechanizmu generowania raportów. Wysłanie raportu kończy się weryfikacją statusu wysyłki i zwrotnym pobraniem poświadczenia dostarczenia plików. 

Implementacja raportowania plików JPK w systemie ERP niesie ze sobą wiele korzyści: 

 • Umożliwia przekazywania dokumentów bezpośrednio do organów podatkowych 
 • Gwarantuje, że przesłane pliki są zgodne z obowiązującym schematem danych i nie zawierają błędów  
 • Kontrola organów podatkowych na charakter zdalny, a czas kontroli jest znacznie krótszy w stosunku do tradycyjnej kontroli realizowanej w siedzibie przedsiębiorstwa 
 • Jednolity Plik Kontrolny zastępuje wycofaną deklarację VAT (w tym deklarację VAT-7) 
 • Znacznie redukuje czas i nakłady pracy 
 • Powszechny charakter obowiązku raportowania oraz szybkość dostępu do danych będących podstawą kontroli wpływa na ograniczenie nieuczciwej konkurencji 
 • Ułatwia i upraszcza przetwarzanie raportów ze względu na implementację mechanizmu bezpośrednio w systemie ERP 

Już teraz skontaktuj się z nami. Nasza oferty nie ogranicza się do poszczególnych modułów Polskiego Pakietu Lokalizacyjnego. Dostarczamy pełny zakres usług dotyczących rozwiązań ERP i CRM firmy Microsoft, usługi konsultacyjne i developerskie zarówno dla środowiska Microsoft Dynamics 365 jak i dla wcześniejszych wersji Microsoft AX. Nawiązując z nami współpracę zyskujesz wsparcie doświadczonego i rzetelnego partnera. 

Nie zwlekaj! Zarejestruj się już teraz.

O nas

Firma GO-ERP to Złoty Partner Microsoft Dynamics 365, którego biura znajdują się na Litwie, w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Oferujemy szeroki zakres usług i rozwiązań dla klientów z całego świata. GO-ERP zajmuje się takimi usługami jak wdrażanie, migracje, obsługa oraz rozwój aplikacji D365. Jako Złoty Partner Microsoft zapewniamy wysokiej jakości usługi i niestandardowe rozwiązania w oparciu o innowacyjną platformę Dynamics 365.

Send us a message